Haven Oudeschild

Haven Oudeschild is een gemeentehaven. Het bestaat uit de Noorderhaven, de Zuiderhaven en de Werkhaven. De haven is al eeuwenoud en heeft vaste en passantenligplaatsen voor visserij, cruisevaart, bruine vloot, werk- en vrachtschepen. De haven fungeert ook als doorvaart voor de pleziervaart naar de jachthaven Waddenhaven Texel.

Vervangen havenhoofd vanaf eind 2024

Eind 2024 starten we met het vervangen van de damwanden en geleideconstructies in de haveningang (het Noordelijk havenhoofd). De damwanden hebben het einde van hun levensduur bereikt en zijn aan vervanging toe. Wat er precies gaat gebeuren, en hoe de nieuwe geleideconstructie eruit komt te zien, vindt u op de projectpagina Vervangen van het havenhoofd (texel.nl)

Windverwachting

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.