Haven Oudeschild

Haven Oudeschild is een gemeentehaven. Het bestaat uit de Noorderhaven, de Zuiderhaven en de Werkhaven. De haven is al eeuwenoud en heeft vaste en passantenligplaatsen voor visserij, cruisevaart, bruine vloot, werk- en vrachtschepen. De haven fungeert ook als doorvaart voor de pleziervaart naar de jachthaven Waddenhaven Texel

Windverwachting