De haven

  • Wifi

    Er is gratis Wifi in de haven. De naam van de Wifi is Haven Oudeschild.

  • Actuele waterdata

    Op de website van Rijkswaterstaat treft u belangrijke waterdata, waaronder informatie over waterstanden, het getij, de stroming en golven.

  • Het dorp Oudeschild

    De haven ligt in het dorp Oudeschild. Lees meer over het dorp op de website van de VVV.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.