Colofon

www.havenoudeschild.nl is de officiële website van de gemeentelijke haven in Oudeschild.

Reageren

Heeft u vragen of wilt u reageren op de inhoud van de website? Mail dan naar havendienst@texel.nl

Fotografie

Dank aan Elly Rutten en Berna Bouthoorn voor de foto’s die wij mochten gebruiken voor havenoudeschild.nl.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.