Havengeld en tarieven

Voor het gebruik van de faciliteiten van de haven van Oudeschild betaalt u havengeld. De hoogte van het havengeld is afhankelijk van het soort vaartuig. U kunt betalen met pin. Contant afrekenen is helaas niet mogelijk. De tarieven worden elk jaar vastgesteld in de Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld.

Havengeld

Soort vaartuig Tarief per dag Maatstaf: m1/dag  Tarief per jaar Maatstaf: m2/jaar 
Excl. BTW Excl. BTW 
Pleziervaartuig (*) € 1,94 n.v.t. 
Zeilend bedrijfsvaartuig € 1,16€ 5,84
Historisch schip € 1,16€ 5,84
Historisch schip vergund € 1,73€ 8,73
Sportvissersvaartuig € 0,49€ 9,79
Sportvissersvaartuig vergund € 0,85€ 14,69
Rondvaartboot vergund € 0,85€ 14,69
Dag-ondernemer € 3,72n.v.t. 
Passagiersschip € 1,46€ 9,80
Vissersschip € 0,57€ 11,37
Sleepboot € 0,49€ 9,79
Vrachtschip € 0,49€ 9,79
Werkvaartuig € 0,49 € 9,79
Dienstvaartuig € 0,49€ 9,79
Sloep € 0,31€ 9,79
Ander vaartuig € 0,49€ 9,79

Tarief plaatsen kiosk 

Het tarief voor het plaatsen van een kiosk bij een vergunde ligplaats bedraagt € 0,17 per m2 per dag met een minimum van 4 m2. 

ISPS-Toeslag 

ISPS-Toeslag wordt slechts een keer per scheepslanding in rekening gebracht: 

ISPS-Toeslag Zeegaande schepen € 132,61

ISPS-Toeslag Tendervaartuig vanaf ankerplaats € 13,27

* Pleziervaartuigen kunnen alleen in overleg met de havenmeester een ligplaats krijgen in de haven. Een pleziervaartuig kan een ligplaats in de haven krijgen als de jachthaven vol is of dit pleziervaartuig te groot/diep is voor een ligplaats in de jachthaven. 

Servicekosten

Servicekosten bestaan uit kosten voor het gebruik van walstroom, drinkwater en sanitaire voorzieningen

Ligplaats vergunninghouders

ScheepslengteEnergieDrinkwaterServicekosten (per jaar, excl. BTW)
10 – 14 m€ 600€ 12 € 612
14 – 19 m€ 1.100€ 36 € 1.136
20 – 24 m€ 1.300€ 48 € 1.348
25 – 29 m€ 1.500€ 60 € 1.560
> 29 m€ 2.100€ 78 € 2.178

Visserij Texel (leden CIV)

ScheepslengteEnergieDrinkwaterServicekosten (per ligdag **,excl. BTW)
< 29 m€ 30€ 2 € 32
> 29 m€ 38€ 2,40 € 40,40

Overige schepen (energie, drinkwater en sanitaire voorzieningen)

ScheepslengteServicekosten (per ligdag **, excl. BTW)
Pleziervaartuig > 12 m € 4
Pleziervaartuig < 12 m € 5
Zeilend bedrijfsvaartuig € 10
Historisch schip € 10
Sportvissersvaartuig € 5
Passagiersschip € 0,70 per kwh***
Vissersschip < 29 m € 40
Vissersschip > 29 m € 50
Sleepboot€ 40
Vrachtschip € 50
Werkvaartuig€ 50*
Dienstvaartuig € 40

*ligplaats vergunninghouders worden voor de servicekosten aangeslagen voor een tarief per jaar. Gedurende dit jaar kan men onbeperkt gebruik maken van de walstroom en drinkwatervoorzieningen, mits slechts gebruikt ten behoeve van stroom- en drinkwatervoorziening voor het schip waarvoor een ligplaatsvergunning is verleend.

**alle schepen die geen ligplaatsvergunning hebben worden voor de servicekosten aangeslagen per ligdag (of gedeelte van een ligdag, ter beoordeling van de havendienst). Gedurende de periode dat zij een ligplaats innemen in de haven van Oudeschild kunnen zij onbeperkt gebruik maken van de walstroom en drinkwatervoorzieningen mits slechts gebruikt ten behoeve van stroom- en drinkwatervoorziening van het schip waarvoor de voorzieningen ter beschikking worden gesteld.

een dag-ondernemer is geen servicekosten verschuldigd indien deze slechts kort op de aangewezen ligplaats voor dagondernemers verblijft en geen gebruik maakt van de walstroom en drinkwatervoorzieningen. Maakt de ondernemer wel gebruik van de voorzieningen, dan wordt het schip ingedeeld in die categorie waar het logischerwijs behoort.

*** Voor de 125A en 400A aansluitingen voor de grote cruisevaart en zeescheepvaart wordt het verbruik via een verbruiksmeter afgerekend tegen een tarief van € 0,70 per kwh. Drinkwater € 2,00 per m3.

Watertoeristenbelasting

U betaalt watertoeristenbelasting als u een ligplaats voor uw boot of schip heeft op Texel. U betaalt € 2,40 per persoon per nacht. Inwoners van Texel hoeven geen watertoeristenbelasting te betalen.

Lees verder

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.