Terug naar het overzicht

Zilverlindes Thijsseschool gebruikt voor kunstwerk

De stammen van de twee zilverlindes die stonden bij de Thijsseschool krijgen een mooie bestemming. Dorpscommissie Den Burg heeft de gemeente verzocht om de zilverlindes te gebruiken voor een nog te maken houtsnijkunstwerk. Gemeente Texel verleent graag haar medewerking aan dit creatieve idee.

Ook 2 nieuwe zilverlindes

Het kunstwerk wordt geschonken door de dorpscommissie en geplaatst op een nader te bepalen plaats in Den Burg. De dorpscommissie sponsort bovendien twee nieuwe zilverlindes voor Het Thijssehuis. Samen met de architect wordt hier een plek op het buitenterrein voor gezocht. De twee zilverlindes die de gemeente terug gaat plaatsen, blijven ook in het plan staan. Er komen dus uiteindelijk vier bomen voor in de plaats.

Achtergrond

De twee zilverlindes werden gekapt in verband met de aanstaande sloop van het pand waar de Thijsseschool in heeft gezeten. Dat gebeurt in aanloop naar de komst van Het Thijssehuis aan de Keesomlaan. Dit nieuwe cultuurcentrum moet het nieuwe onderkomen worden voor Artex, de bibliotheek, Young4Ever en Radio Texel.