Terug naar het overzicht

Een schoon strand begint bij jezelf...

…of bij het weghalen van afvalbakken

Iedereen die het strand bezoekt, ziet het liefst een schoon strand. Sinds 2014 staan op de Texelse stranden daarom geen afvalbakken (kliko’s) meer, maar grote ondergrondse containers bij de strandopgangen. John Daalder werkt al sinds 2000 voor de gemeente Texel op het strand en zag het in de loop der jaren steeds schoner worden. “Alleen in menselijk gedrag is nog winst te behalen”, concludeert hij.

Het weghalen van de kliko’s was een initiatief van strandpaviljoenhouders. “Vroeger stonden er pakweg 350 kliko’s op het strand: één per vijf huisjes. Die moesten in het hoogseizoen twee à drie keer per week worden geleegd”, vertelt John. “Een hoop werk, en bovendien werkten de kliko’s zwerfvuil in de hand: ‘Past het er niet in? Dan zetten we het ernaast!’.” De Texelse wind en getij droegen een steentje bij aan de vervuiling: “De deksels waaiden makkelijk open en het afval eruit. Dat kwam in zee of in de duinen terecht, met allerlei gevolgen voor het milieu.”

Dat de afvalinzameling nu centraler geregeld is, betekent niet dat John en zijn collega’s niet meer omkijken naar het strand. “Voor het seizoen maken we het strand een keer schoon en als de hoeveelheid afval op het strand er aanleiding toe geeft, doen we dat later nog een keer.” De strandexploitanten zijn tijdens het seizoen verantwoordelijk voor het schoonhouden van het strand vanaf de duinvoet tot 15 meter voor hun bebouwing. Eigenaren en huurders houden de directe omgeving van hun strandhuisje schoon. De gemeente zorgt voor opruimen van het afval op het overige deel van het bewaakte strand.

Met hetzelfde gemak…

Er is dus al veel winst behaald, maar toch ziet John nog ruimte voor verbetering: “Schepen gooien nog steeds troep overboord: we vinden koelkasten, chemische troep, matrassen. En een grote ergernis zijn hondenpoepzakjes. Die worden buiten het bewaakte strand gewoon tegen de duinrand gegooid of aan de omheining gehangen. Het zou toch fijn zijn als hondenbezitters poepzakjes ook in de container gooien of mee naar huis nemen. Met hetzelfde gemak…”.

Zelf in actie?

Incidenteel houden organisaties of groepen mensen een schoonmaakactie op het strand. De gemeente faciliteert dat door zo nodig materialen beschikbaar te stellen en/of de kosten voor afvoer en verwerking van afval voor haar rekening te nemen. Meer weten? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0222.