Terug naar het overzicht

Coalitieakkoord gemeente Texel: Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel

Na ruim een maand met de drie beoogde coalitiegenoten rond de tafel te hebben gezeten, ligt nu een akkoord voor van Texels Belang, PvdA pro Texel en GroenLinks Texel. Een akkoord op hoofdlijnen dat uitwerking verdient in een uitvoeringsprogramma.

Ruimte voor inbreng

In het programma is een belangrijke rol weggelegd voor inbreng van de inwoners – o.a. in de vorm van een burgerberaad – over de energievoorziening op Texel. Het akkoord biedt ruimte aan de inbreng van de partijen die niet direct in het college vertegenwoordigd zijn.

Goede en open sfeer

De onderhandelingen zijn in een goede en open sfeer verlopen. Hierbij is er goed naar elkaar geluisterd en de partijen konden zich doorgaans – na elkaars standpunten te hebben gewogen- vinden in een eensluidende visie. Uitgaande van deze positieve grondhouding bestaat er naar onze mening een  goede  kans dat Texel een stabiele bestuursperiode tegemoet mag zien.

Collegiaal bestuur

In de gesprekken is uitdrukkelijk aandacht besteed aan het willen opereren als collegiaal bestuur door wethouders. Dat is van belang omdat veel ontwikkelingen portefeuilles overschrijden  en elkaar beïnvloeden. Daarover hebben de kandidaat wethouders zich helder uitgesproken en gaan deze uitdaging aan.

Beëdiging

De beëdiging van de drie wethouders – Cees Hooijschuur, Remko van de Belt en Rikus Kieft- vindt plaats op dinsdagavond 7 juni.

Coalitieakkoord 2022-2026

Wethouders en portefeuilleverdeling