Terug naar het overzicht

Wethouder Hooijschuur markeert start reconstructie volgend deel fietspaden

“In het voorjaar kunnen Tesselaar en eilandgast weer veilig genieten van dit deel fietspaden. Daarmee doen we recht aan Texel als fietseiland”, aldus wethouder Hooijschuur. Op woensdag 2 november lichtte hij de eerste tegels bij wijze van startschot voor het project.

Vrij liggend fietspaden

Het gaat om de in totaal 6 kilometer aan vrij liggende fietspaden  langs de Randweg, Botgrasweg en Rozendijk tussen de Bakkenweg en Grensweg. Ook wordt het fietspad tussen de Mokweg en de Stolpweg aangepakt. De fietspaden blijven vrij liggend. Eerder leek dit niet mogelijk maar door het dempen van de naastliggende sloot bleek het toch haalbaar. De rijbaan schuift een stukje op zodat het fietspad kan worden verbreed tot 3 meter en waar mogelijk tot 3,5 meter.

Op schema

Op het kaartje is te zien om welke fietspaden het gaat. De door gemeente in beheer en onderhoud overgenomen fietspaden van Staatsbosbeheer worden in clusters van vier jaar vernieuwd. De eerste twee clusters van 16 kilometer fietspad zijn vernieuwd. Nu wordt daar nog eens 6 kilometer aan toegevoegd.  In de winter van ’23 en ’24 wordt het laatste cluster aangepakt, waaronder ook de Rommelpot.