Terug naar het overzicht

Voorkomen van overlast van straaljagers

fotobijschrift: Wethouder Rikus Kieft en Christophe ter Maat STAS Defensie

Gemeente Texel en Defensie hebben een convenant getekend. Doel van het convenant is om de communicatie te verbeteren en zodoende overlast (geluid van straaljagers) en schade (als gevolg van trillingen) te voorkomen. Jaarlijks zal er een overleg tussen gemeente en defensie plaatsvinden.

Afgesproken is dat de vakantieperiodes zoveel mogelijk worden ontzien en dat er niet wordt gevlogen binnen 1 Nautische Mile uit de kust van Texel. De gemeente Texel wordt voorafgaand aan de bombardementsvluchten op de schietrange op de Vliehors geïnformeerd.