Terug naar het overzicht

Voorbereiding reconstructie nieuw deel fietspaden van start

Deze week is een start gemaakt met de werkzaamheden voor de reconstructie van fietspaden in en rond het Dennenbos. Dit jaar wordt om en nabij de 6 kilometer vrij liggend fietspad vernieuwd. De komende dagen wordt ruimte gecreëerd om de verbreding van de fietspaden mogelijk te maken. Het streven is dit deel van de fietspaden in het voorjaar in gebruik te nemen. Bewoners en direct belanghebbenden zijn hierover kort geleden geïnformeerd of worden een dezer dagen door de aannemer bezocht.

Breder fietspad

De vrij liggende fietspaden liggen langs de Rozendijk tussen de Catharinahoeve en de Bakkenweg, de Botgrasweg en de Randweg. Ook het fietspad tussen de Mokweg en Stolpweg wordt vernieuwd.

De huidige verharding wordt vervangen door duurzaam beton. Deze populaire fietspaden worden verbreed tot 3 meter zodat ze duurzaam, veilig en toekomstbestendig worden. Om dit mogelijk te maken worden momenteel bomen gekapt en gerooid.

Omleiding fietsverkeer

Aannemer van der Meer voert de voorbereidende werkzaamheden uit. Begin november wordt gestart met het verwijderen van de tegel- en asfaltverharding van deze fietspaden. De verwachting is dat de vernieuwde fietspaden in het voorjaar van 2023 weer gebruikt kunnen worden. Gedurende de werkzaamheden zijn de fietspaden afgesloten. Omleidingen zijn aangegeven met bebording.

Fietspaden SBB in vier jaar vernieuwd

De fietspaden die het komend seizoen (’22, ’23) als derde cluster worden aangepakt staan weergegeven op bijgaand kaartje. De door de gemeente in beheer en onderhoud overgenomen fietspaden van Staatsbosbeheer, worden in ‘clusters van vier jaar’ vernieuwd. De eerste twee clusters van 16 kilometer fietspad zijn vernieuwd. In dit cluster (3) wordt daar nog ruim 6 kilometer aan toegevoegd.

In de winter van ’23/’24 zal het vierde en laatste cluster worden aangepakt waaronder ook de Rommelpot.