Terug naar het overzicht

Voorbereidende werkzaamheden kruising Pontweg / Redoute

Van 27 februari t/m 31 maart 2023 wordt de kruising Pontweg / Redoute aangepast in opdracht van de provincie Noord Holland. Dat is nodig om de verkeersveiligheid van de kruising te vergroten en de doorstroming te bevorderen. Er komt een vrijliggende afslag voor linksaf op de Pontweg. Ook wordt er een aparte fietsoversteekplaats gerealiseerd. Ter voorbereiding worden de kabels en leidingen in de berm en onder het fietspad verplaatst. Deze voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in de periode van 27 februari tot uiterlijk 31 maart.

Halve rijbaanafzetting

In de periode van 27 februari tot uiterlijk 31 maart zijn het fietspad en de rijbaan aan de westzijde afgesloten. De halve rijbaanafzetting wordt voorzien van verkeerslichten die zich aanpassen aan het verkeersaanbod. Het (brom)fietsverkeer aan de westzijde wordt bij de kruisingen Zuid Haffel en Amaliaweg naar de andere zijde van de weg begeleid.

Start vrijliggende afslag en fietsoversteekplaats

De opvolgende werkzaamheden om de vrijliggende afslag en de fietsoversteekplaats te maken starten in de tweede helft van 2023.