Terug naar het overzicht

Vogelgriep op Texel

Sinds donderdag 9 juni 2022 is duidelijk dat er vogelgriep heerst op Texel. Op 26 mei zijn de eerste dode grote sterns gevonden in de Mokbaai. De Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de vogels onderzocht en geconstateerd dat vogelgriep de doodsoorzaak is. Het vogelgriepvirus breidt zich uit en de sterfte loopt nog op. De meeste dode vogels zijn gevonden in De Mokbaai maar inmiddels worden ook op andere locaties dode vogels gevonden.

Blijf uit de buurt en houdt honden aan de lijn

Het is van belang dat dode vogels met het vogelgriepvirus geruimd worden om verdere verspreiding tegen te gaan. De gebiedsbeheerders, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Ecomare, HHNK, Defensie en gemeente, houden hun terrein goed in de gaten en staan in nauw contact met elkaar. De gemeente adviseert hondeneigenaren hun hond aan de lijn te houden en afstand te houden van dode vogels. Heeft u meer vragen over de vogelgriep, kijk bij de meest gestelde vragen en antwoorden.

Op diverse plekken worden ook zieke of stervende vogels aangetroffen. Het beste is om deze dieren met rust te laten. Ze zijn helaas niet meer te redden en dieren oppakken en vervoeren kan leiden tot nieuwe besmettingen elders.