Terug naar het overzicht

Vergadering van de raadscommissie in februari

Woensdag 1 februari om 19.30 uur, vergadering van de raadscommissie in de raadszaal

Thema’s en agendapunten onder andere:

  • Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan “Woonzorglocatie Gasthuisstraat 11”.
  • Verklaring van geen bedenking regelstation Liander aan de Postweg.
  • Financieel herstelplan GGZ Hollands Noorden – Digitaal Dossier (GGDiD) 2023.
  • Kadernota’s 2024 van GGD Hollands Noorden (GGD), Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA), Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN), Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD).

U kunt deze vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad  en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5).

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 06-552 704 68).