Terug naar het overzicht

Vergadering van de gemeenteraad op 28 april 2022

Donderdag 28 april om 19.30 uur, vergadering van de gemeenteraad in de raadszaal.

Thema’s en agendapunten onder andere:

  • Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan Den Burg – Akenbuurt 12.
  • Verklaring van geen bedenkingen renovatie landhoofd ‘Het Noorden’.
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Buitengebied.
  • Verklaring van geen bedenkingen 2e ambulancepost.
  • ANBI-status Stichting Behoud Loodsbotter Texelstroom.
  • Beëindiging De Kop Werkt en nieuwe Samenwerkingsagenda Kop van NH.

U kunt deze vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5).

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 14 0222).