Terug naar het overzicht

Vergadering van de gemeenteraad op 22 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op woensdag 22 maart om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.

Thema’s en agendapunten onder andere:

  • Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening.
  • Vaststellen bestemmingplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022.
  • Tussentijdse evaluatie 2022 uitvoeringsprogramma Sociaal Domein.
  • Nota risicomanagement en weerstandsvermogen.
  • Opvang ontheemden uit Oekraïne na maart 2023.
  • Motie: ‘Een windwokkel is geen windmolen’.
  • Motie: ‘Bloedserieus – Stop menstruatie-armoede!’.

De agenda kan nog wijzigen. De actuele agenda, maar ook andere informatie over de gemeenteraad (de raadsleden, brieven aan de raad, raadsbesluiten en moties, et cetera) is altijd te raadplegen via www.texel.nl/gemeenteraad.

U kunt deze vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5).

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 06-552 704 68).