Terug naar het overzicht

Verbreden bermen langs delen fietspad Nieuwlanderweg

Langs twee delen van het fietspad langs de Nieuwlanderweg worden binnenkort de bermen verbreed. Dit om de veiligheid van fietsers ter plekke te vergroten. Het gaat om het fietspad ter hoogte van informatiecentrum De Marel en de kruising met De Waal en het Burgerdijkje.

De werkzaamheden aan de berm bij het kruispunt naar informatiecentrum De Marel zijn vandaag begonnen. De berm langs de kruising met de Waal zal enige tijd later verbreed worden. Tot die tijd staan er schildjes op het fietspad die ervoor zorgen dat fietsers daar vaart minderen en goed opletten. Het fietspad ligt op beider plekken wel erg dicht tegen de sloot aan. Door een bredere berm te realiseren worden deze punten veiliger gemaakt.

De aanpassingen aan het fietspad zijn onderdeel van de afrondende werkzaamheden van de reconstructie Nieuwlanderweg. Aannemer Bam Infra voert de werkzaamheden uit.