Terug naar het overzicht

Tips voor een zomer van NIX!

[Bron: In Control of Alcohol & Drugs]

Eindelijk staat die zomervakantie voor de deur, iets waar iedereen enorm naar uitkijkt. Onze vrijheden komen terug en er mag en kan weer veel meer. Dit geldt ook voor jongeren. Velen van hen gaan samen met elkaar op vakantie of kunnen sinds lange tijd weer naar een festival of kermis. Maar hoe ga je hier als ouder mee om? Op feestjes of vakantie wordt misschien wel (meer) gedronken en/of drugs gebruikt. Om ouders deze zomer voor te lichten over middelengebruik en hoe dit zoveel mogelijk te voorkomen, organiseren ‘In Control of Alcohol & Drugs’ en Brijder Jeugd op 8 juli een interactief webinar: Tips voor een zomer van NIX!

Risico’s

Alcohol- en drugsgebruik kunnen gevaarlijk zijn, zeker in een drukke omgeving als je dit niet meer gewend bent. Daarnaast zijn er negatieve gezondheidseffecten en bestaat de kans op verslaving. Hoe zorg je dat jongeren een leuke zomer hebben en toch hun grenzen goed kunnen bewaken? Tijdens de online bijeenkomst vertellen twee professionals van Brijder Jeugd welke grenzen je als ouder mee kunt geven aan jouw kind ten aanzien van NIX18 in de zomerperiode. Ook wordt stil gestaan bij hoe je het gesprek hierover aan kunt gaan met je kind/puber.

Webinar

De online bijeenkomst van ‘In Control of Alcohol & Drugs’ voor ouders en opvoeders wordt georganiseerd op donderdagavond 8 juli van 19.00-20.00 uur. Het webinar is te volgen van achter de eigen computer en er is mogelijkheid om vragen te stellen aan de professionals. Deelname kan anoniem en is gratis. Aanmelden voor het webinar kan door een mailtje te sturen naar: interventiesgezondheid@ggdhn.nl.

Zomercampagne

Het webinar is onderdeel van de zomercampagne: “Maak er met NIX deze zomer een feestje van!” Vorig jaar werd deze campagne opgezet vanwege de bijzondere omstandigheden in de “corona zomer” en nu wordt de campagne herhaald vanwege de versoepelingen. De campagne richt zich op ouders en jongeren, om hen te helpen de NIX18 afspraak na te leven: niet roken en niet drinken onder de 18 jaar. Door deze norm neer te zetten en uit te dragen, schep je duidelijkheid en boek je gezondheidswinst. Nu vakanties en feestjes weer mogelijk zijn is dit wederom erg belangrijk. 

Drugsgebruik

Naast de NIX18 afspraak richt de zomercampagne zich ook op het terugdringen van drugsgebruik onder jongeren. Zo zal de organisatie Unity net als vorig jaar weer locaties bezoeken waar jongeren bij elkaar komen. Jongerenteams van Unity gaan daar met jongeren in gesprek over alcohol en drugs. Jongeren worden op een laagdrempelige manier met een quiz bevraagd over hun kennis over alcohol en drugs en hier verder over geïnformeerd. Tijdens de online ouderavond op 8 juli zal naast alcohol ook drugs en drugsgebruik als onderwerpen worden besproken.

‘In Control’

‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een samenwerking van de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, LINK, Brijder Jeugd en GGZ NHN. Het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ is gericht op het voorkomen en terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord.