Terug naar het overzicht

Texelkaart met slaapplaatsen

Een website waarop elke Texelse logiesverstrekker staat, per adres en met het daadwerkelijke aantal recreatieve verhuurde bedden. Dit is de strekking van een motie naar aanleiding van het Toeristisch Toekomstplan. Daarop heeft het college van B&W recent een online Texelkaart gepubliceerd. Deze kaart is nu voor iedereen te raadplegen via www.texel.nl/texelkaart-met-slaapplaatsen.

Normtelling en geregistreerd

Op deze kaart zijn alle slaapplaatsen op Texel te zien die volgens de normtelling toegestaan zijn en die als logies met ontbijtadres of als tweede woning geregistreerd zijn.

Peildatum

De slaapplaatsen op de online kaart hebben een peildatum. Eens per kwartaal wordt de kaart geactualiseerd.

Meer weten of vragen?

Check www.texel.nl/texelkaart-met-slaapplaatsen. Hier vindt u meer informatie, de online kaart en veelgestelde vragen met antwoorden.