Terug naar het overzicht

Texel zet in op snelle realisatie van 222 flexwoningen aan de Marsweg

“Uit te werken schetsontwerp, wijzigingen voorbehouden”

Gemeente Texel wil met het project flexwoningen Marsweg stevig inzetten op een snelle realisatie van maar liefst 222 tijdelijke woningen. De urgentie voor het realiseren van betaalbare woningen op het eiland is hoog. Doel is om in het 4e kwartaal van 2023 te starten met het plaatsen van de eerste woningen.  Het gaat om 152 sociale- en 70 middeldure huurwoningen bedoeld voor starters, gezinnen en spoedzoekers. Daarnaast heeft de gemeente een opgave voor huisvesting van vluchtelingen en statushouders. De gemeenteraad neemt in december 2022 een besluit over dit project.

De woningen worden gerealiseerd op twee verschillende gebieden aan de Marsweg in Den Burg. Het eerste gebied dat ontwikkeld gaat worden, wordt Marsweg Zuid genoemd. Dit grenst aan Buurtskap de Tuunen. Voor de ontwikkeling van dit gebied is de gemeente in gesprek met ontwikkelaar Rabo SmartBuilds en Woontij. Met deze partijen is een intentieovereenkomst gesloten om het project voortvarend op te pakken en tot ontwikkeling te brengen. Het tweede gebied, Marsweg Noord, ligt direct achter de Gamma aan de Abbewaal. Beide deelgebieden worden voor gemotoriseerd verkeer via de Marsweg ontsloten.

Binding met Texel

De nieuwe woningen vallen onder de huisvestingsverordening. Dit betekent dat mensen die in aanmerking willen komen voor een woning maatschappelijk of economisch gebonden moeten zijn aan het eiland.

Tijdelijke bouw, 20 en 40 jaar

Alle woningen hebben de kwaliteit van permanente bouw en blijven gedurende de gehele exploitatieperiode betaalbaar. De woningen blijven niet permanent staan, na afloop van een afgesproken periode wordt de locatie teruggebracht naar het huidige gebruik. Voor Marsweg Zuid is deze periode 40 jaar, voor Marsweg Noord is dit 20 jaar. Voor geĂ¯nteresseerden wordt op 1 november een inloopbijeenkomst georganiseerd. Iedereen is welkom om tussen 16:30 -19:00 uur binnen te lopen in het gemeentehuis. Graag aanmelden via www.texel.nl/woningenmarsweg.

Interesse voor woning?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om interesse voor een woning kenbaar te maken. De komende tijd wordt u via lokale media en sociale media op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Bekijk de informatie en de antwoorden op veel gestelde vragen op de projectpagina www.texel.nl/flexwoningenmarsweg.