Terug naar het overzicht

Texel scherpt Damoclesbeleid aan

De burgemeester van de gemeente Texel kan voortaan ook panden laten sluiten als blijkt dat daarin de productie van of handel in drugs wordt voorbereid. Het is niet meer noodzakelijk dat er ook echt drugs worden aangetroffen. Dat is een van de belangrijkste wijzigingen in het ‘nieuwe’ Damoclesbeleid van de gemeente Texel. De burgemeester heeft het vernieuwde beleid op 30 juni 2021 vastgesteld.

Nieuw is ook dat hij al optreedt als er minder dan 30 gram softdrugs wordt aangetroffen (dit was in het oude beleid bij 50 gram). In dat geval waarschuwt de burgemeester eerst, tenzij sprake is van verzwarende omstandigheden, zoals overlast in de omgeving. Hetzelfde geldt als er minder dan 5 gram aan harddrugs wordt gevonden. In beide gevallen volgt de waarschuwing alleen bij een eerste overtreding. Worden er hogere hoeveelheden aangetroffen, of is er sprake van een recidive, dan laat hij de panden direct sluiten.

Veiligheid
Drugspanden trekken allerlei vormen van overlast en crimineel gedrag aan die de openbare orde in de omgeving aantasten. Daarnaast is het risico op brand in deze panden groot. Mensen die wonen, werken of verblijven in de directe omgeving van zo’n pand voelen zich vaak onveilig en/of ervaren overlast. Texel moet een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en verblijven is. Waar mensen zich veilig voelen. Het bestrijden van drugshandel en de gevolgen daarvan vormen een onderdeel van een van de pijlers uit het Veiligheidsplan van de gemeente Texel. Op basis van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de Wet Damocles genoemd) mag de burgemeester handhavend optreden als er wordt gehandeld in drugs vanuit panden, zoals cafés, winkels en woningen. Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot meerdere sluitingen van panden. Op basis van deze ervaringen en rechtelijke uitspraken heeft de gemeente Texel, samen met de gemeenten Den Helder en Schagen, het Damoclesbeleid aangescherpt.

Wie verdacht gedrag of activiteiten ziet, kan dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Wie anoniem wil blijven kan een melding doen via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.