Terug naar het overzicht

Texel opnieuw partner van ‘Sail Den Helder 2023’

Gemeente Texel is weer partner van het grote Sail Den Helder evenement dat van 29 juni tot en met 2 juli 2023 plaats vindt. Hiertoe hebben burgemeester Uitdehaag en Arian Minderhoud, voorzitter Stichting Sail Den Helder, de partnerovereenkomst ondertekend. Het zetten van de formele handtekeningen vond plaats op 11 mei 2022 aan boord van de Rival in de haven van Oudeschild. De Rival heeft tijdens Sail 2017 ’s nachts meerdere malen Texelaars vanaf Den Helder teruggevaren naar Texel. Het ging om personen die in het Texeldorp stonden en om bestuurders die deelnamen aan de activiteiten in Den Helder.

Pre-Sail op Texel

Op 28 juni 2023 vindt in Oudeschild opnieuw een Pre-Sail plaats. Op 29 juni zijn alle Tallships te bezichtigen op de Rede van Texel. Voor de Texelse Pre-Sail wordt door de Stichting Rede van Texel een programma opgesteld waarbij aandacht wordt gegeven aan het maritieme karakter van de Oudeschilder haven en Texel. De gemeenteraad van Texel heeft € 15.000 beschikbaar gesteld om dit evenement te sponsoren. Uit ervaring van 2017 is bekend dat het evenement meer kost, maar dat er ook andere sponsoren mogelijk zijn. Net als in 2017 wordt in het programma nadrukkelijk aandacht besteed aan de Texelse schooljeugd. Het gemeentebestuur heeft de Stichting Rede van Texel gevraagd ook aandacht te besteden aan de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee. En natuurlijk vindt ook in 2023 de jaarlijkse Rede (de toespraak) plaatsvinden. In 2022 vindt de Rede plaats op vrijdag 24 juni in de Maartenskerk door burgemeester Femke Halsema uit Amsterdam. Normaal vindt de Rede plaats in het Zeemanskerkje, maar die wordt op dit moment gerenoveerd.

Aanwezigheid van Texel op het evenemententerrein

Evenals in 2017 is Texel weer bereid zich te promoten op het evenemententerrein. In 2017 met een heus Texeldorp. Wat het in 2023 gaat worden, is nog niet besloten. Wel vinden er gesprekken plaats met Den Helder, Hollands Kroon, Provincie NH en Texel om wederom iets gezamenlijks te organiseren.

Betrekken Texelse jeugd

Zowel Stichting Sail Den Helder als de gemeente Texel vinden het belangrijk jeugd bij het evenement te betrekken. Texel maakt dan ook gebruik van het aanbod van Sail Academy om twee onderzoeken door de jeugd te laten doen. De jeugd wordt gevraagd aan te geven hoe mensen enthousiast gemaakt kunnen worden voor vrijwilligerswerk in de watersport. In de praktijk merken we dat we onvoldoende vrijwilligers hebben om jeugd te trainen in de watersportbranche. Wellicht is dit advies ook bruikbaar voor ander vrijwilligerswerk. Daarnaast is aan de jongeren (Inholland en ROC) gevraagd te onderzoeken welke maritieme bedrijvigheid in de haven van Oudeschild mogelijk en wenselijk is. Met het gevraagde onderzoek hopen we dat er nieuwe realistische vormen van bedrijvigheid worden aangeraden.

Duurzaamheid

Naast het betrekken van jongeren is ‘duurzaamheid’ een ander belangrijk thema binnen het evenement. Niet onvermeld mag dan ook blijven dat de complete walstoomvoorziening in de haven van Oudeschild zelfvoorzienend is. Dit maakt dat deze haven de eerste duurzame haven is in Nederland. De energie wordt opgewekt middels zonnepanelen van de Visserij Cooperatie. Een samenwerking tussen de visserijsector en gemeente Texel. Hierdoor hoeven de schepen geen generatoren te gebruiken en zijn er altijd voldoende afname punten en voldoende waterdruk in de haven aanwezig is om alle schepen van drinkwater te voorzien. Hierdoor wordt het risico op legionella en andere besmettingen geminimaliseerd.

Cruise in Company 17 tot en met 22 juli 2022

Dit jaar is in Harlingen de Sail en deze eindigt op 17 juli. Vervolgens gaan de Tallships naar Antwerpen waar ze 22 juli moeten aankomen. Onderweg mogen de Tallships de havens die op de route liggen aandoen. Ook de Oudeschilder haven is hiervoor aangeboden. Stichting Rede van Texel heeft overwogen een programma voor de bemanning te organiseren. Maar omdat heel onzeker is of er een Tallship naar Texel komt, is besloten hiervan af te zien. Echter ook is besloten om de deelnemers van die Tallships te wijzen op de haven van Den Helder, waar wel een programma wordt aangeboden.

Een groots maritiem feest

Sail Den Helder belooft in 2023 een groots maritiem feest te worden met tientallen imposante Tall Ships, schepen van het varend erfgoed en mooie publieksevenementen op de kades. Totaal worden zo’n 360.000 bezoekers verwacht. “Het bestuur van Sail Den Helder is blij met de steun van de gemeente Texel en trots dat Den Helder de starthaven zal zijn van de Tall Ships Race in 2023”, aldus voorzitter Arian Minderhoud. Sail Den Helder vindt in 2023 plaats van 29 juni tot en met 2 juli, tegelijk met de Marinedagen. Meer informatie is te vinden op de website van Sail Den Helder.