Terug naar het overzicht

Texel is voornemens om drie woonplekken voor dak- en thuislozen realiseren

Met het project Ankerplaatsen wil gemeente Texel samen met stichting Woontij drie mobiele woonunits realiseren voor dak- en thuisloze inwoners met een complexe problematiek. De komende tijd onderzoeken gemeente Texel, zorgverleners en stichting Woontij op welke manier de drie woonplekken gerealiseerd kunnen worden. Het gaat hier om personen die door hun problematiek moeilijk in een gangbare woning in een woonkern kunnen wonen. De mobiele woonunits komen te staan op het terrein van de gemeente aan de Pontweg in Den Burg. Het streven is om de woningen in 2023 te realiseren en bewonen.

Het project Ankerplaatsen biedt dakloze inwoners, onder voorwaarden, een beschermde woonomgeving. Deze bestaat uit een mobiele woonunit buiten de woonwijk.  Een gerichte aanpak van de problematiek van deze groep kan de oplossing zijn voor problematische en overlast gevende situaties in de woonwijk. De verwachting is dat de overlast voor de inwoners van Texel daarmee tot een minimum wordt beperkt. Tegelijkertijd ontvangen deze dakloze mensen begeleiding en ondersteuning en hoeven zij niet meer langdurig op straat te leven.

Hulp en zorg

Voor dit project werken verschillende (zorg)instanties intensief samen. Het is de bedoeling dat woningcorporatie Woontij verantwoordelijk wordt voor plaatsing en beheer van de units. Zorgorganisatie Novalishoeve biedt de bewoners begeleiding en dagbesteding. De politie en de afdeling openbare orde en veiligheid (OOV) van de gemeente zorgen voor een veilige omgeving en toezicht.

Antwoorden op veelgestelde vragen kunt u vinden op www.texel.nl/ankerplaatsen/.
Reageren op dit project kan via www.texelspreekt.nl/ankerplaatsen.