Terug naar het overzicht

Terugloop parkeerautomaten door toename digitaal parkeren

De parkeerautomaten die nu nog verspreid over Texel staan, verdwijnen langzamerhand uit het straatbeeld. Het digitaal betalen van parkeergelden wordt steeds meer de norm. Het uitfaseren van de parkeerautomaten loopt daar parallel mee op. Kapotte automaten worden niet meer vervangen. Wethouder Cees Hooijschuur: “Parkeerders weten de weg naar de digitale betaalmogelijkheden goed te vinden. Daar draagt de heldere informatie van de VVV en ondernemend Texel zeker aan bij. Het aantal parkeerautomaten in de buitenruimte wordt hier nu op aangepast.”

Verwijsbord

De toename van het digitaal betalen van parkeergeld komt niet als een verrassing. Daarom heeft de gemeenteraad in 2020 ook besloten dat parkeerautomaten parallel uit het straatbeeld kunnen verdwijnen.

Op dit moment staan er verspreid op Texel 44 parkeerautomaten. Sinds dit jaar worden kapotte automaten niet meer automatisch vervangen. Op drukke locaties waar wachtrijen bij de parkeerautomaat ontstonden, zijn informatieborden geplaatst met een verwijzing naar het digitaal betalen.

1 P-automaat per dorp

Voor parkeerders die de voorkeur blijven houden om bij een parkeerautomaat te betalen blijft die mogelijkheid bestaan. Per dorp blijft in de toekomst in ieder geval vooralsnog één automaat staan.

Op de site www.texelvignet.nl is een digitale kaart beschikbaar. Op die kaart staat aangegeven waar er parkeerautomaten staan op Texel. Ook blijft het mogelijk een vignet aan te schaffen via de publieksbalie van de Gemeentewinkel.

Toename digitaal betalen

Terwijl in 2017 nog 63% van de parkeerders via belparkeren of de website hun parkeergeld betaalden, is dat percentage dit jaar opgelopen tot 81%. Het per uur betalen (mogelijk met creditcard of pinpas) aan de automaat wordt daarmee steeds minder populair.
De laatste jaren is er flink campagne gevoerd met name om parkeerders voor te lichten over de voordelen van aanschaf van een vignet vòòr aankomst op Texel. De gemeente Texel heeft daarbij gebruik mogen maken van de online marketing expertise die de VVV Texel in huis heeft. Naast de algemene digitalisering hebben die inzet en de informatieverschaffing van Texelse ondernemers bijgedragen aan deze toename.