Terug naar het overzicht

Stenenplaats wordt heringericht, waterpomp keert niet terug

Waterpomp uit jaren 90 heeft geen monumentale waarde

De Stenenplaats wordt heringericht. De werkzaamheden zijn gestart en duren tot half april. De toekomstige Stenenplaats wordt ruimtelijker ingericht. Het terras in het midden van de Stenenplaats wordt omlijnd met een band van natuursteen, die de hoogteverschillen opvangt. De Kastanjeboom blijft het middelpunt en krijgt rondom een bank. Het straatwerk wordt vernieuwd, lichtmasten verplaatst en objecten verwijderd. De leilindes worden op een andere locatie gecompenseerd. De huidige waterpomp keert niet meer terug in het straatbeeld.

Waterpomp keert niet terug

De huidige waterpomp dateerde uit de jaren ‘90 en was buiten gebruik. De pomp was slecht zichtbaar tussen de terrassen en parasols. Ook zorgde de pomp met bijbehorende drempels regelmatig voor valpartijen, soms zelf met letsel. Lang geleden stond er wel een werkende waterpomp op de Stenenplaats. Deze diende als openbaar watertappunt toen de woningen nog niet op waterleiding waren aangesloten. Bij een veel eerdere herinrichting van het plein is deze oude waterpomp al verdwenen.

Met de nieuwe inrichting van het plein is de wens meer ruimte te creëren door zoveel mogelijk obstakels te verwijderen. In het planvormingsproces is de waterpomp besproken met directe omgeving en dorpscommissie. Aangezien de huidige pomp geen monumentale waarde had en omwonenden en dorpscommissie geen bezwaren hadden is besloten de pomp te slopen en niet meer terug te laten keren op het heringerichte plein.

De Stenenplaats krijgt na herinrichting een eigentijdse uitstraling die past bij de omgeving. Met ruimte voor bezoekers, winkels en horeca.