Terug naar het overzicht

Start werkzaamheden woningbouw Oudeschild

In Oudeschild zijn de werkzaamheden gestart om het voormalige voetbalveld achter de Trompstraat bouwrijp te maken. Deze werkzaamheden zijn nodig om het gebied geschikt te maken voor de geplande woningbouw. In de komende weken vinden verschillende werkzaamheden plaats. Er worden met name grondwerkzaamheden uitgevoerd en wordt de nieuwe riolering aangelegd. Om het gebied te bereiken wordt vanaf het Mieland een tijdelijke bouwweg aangelegd. Op deze manier hoeft het bouwverkeer niet door het dorp te rijden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Tatenhove en duren naar verwachting tot eind juli 2023. De bouwweg blijft langer liggen, namelijk tot de woningen gereed zijn.

Wanneer het bouwrijp maken is afgerond, is het gebied klaar voor de bouw van de woningen. Dit willen we uiteraard zo snel mogelijk laten starten, maar hier is nog geen planning van bekend. Nadere berichtgeving daarover volgt op een later moment.