Terug naar het overzicht

Sneller meedoen door nieuwe wet inburgering

Op dinsdag 2 februari 2022 ondertekenden De Bolder, Vluchtelingenwerk, Texels Welzijn en de gemeente het samenwerkingsverband “Inburgeren op Texel”. Wethouder Remko van de Belt: ”Samen willen we de begeleiding bieden waardoor statushouders en hun kinderen dat krijgen wat nodig is om goed in te burgeren, om zich thuis te voelen en door te stromen naar werk of studie. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit met deze partners op ons eiland gaat lukken.”

Inburgeren is meer dan het leren van de taal

Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering in werking getreden. Deze wet gaat over een nieuwe manier van inburgeren. Inburgeren is meer dan het leren van de taal. Zorgen dat nieuwkomers zich ook sociaal en financieel kunnen redden is heel belangrijk in het nieuwe stelsel. Het doel van de nieuwe wet is dan ook dat nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn zo snel mogelijk meedoen in onze maatschappij. Om dat ook op Texel mogelijk te maken is het Samenwerkingsverband “Inburgeren op Texel” gestart. De gemeente, De Bolder, Vluchtelingenwerk en Texels Welzijn ontwikkelden gezamenlijk een aanbod waarbij taal leren in de klas wordt gecombineerd met taalstages of vrijwilligerswerk. De inburgeraars blijven zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht, maar worden hierin begeleid door het samenwerkingsverband. Door direct en kwalitatief beter de Nederlandse taal te leren, structurele begeleiding vanaf de start van het inburgeringstraject én mee te draaien verloopt het inburgeren naar verwachting sneller. Zo kunnen de nieuwkomers sneller meedoen in onze samenleving met alle vrijheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Huisvesting

Naast inburgering zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht woonruimte aan te bieden aan vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. De gemeente Texel vult haar wettelijke taakstelling deels in met flexibele oplossingen. Stichting Woontij gaat in samenwerking met de gemeente tien flexwoningen (chalets) plaatsen in Den Burg. Met deze extra tijdelijke woningen drukt de huisvesting van vergunninghouders minder op de toch al krappe woningmarkt van Texel.

Wilt u een taalstage of vrijwilligersplek aanbieden?

Taalstageplekken en vrijwilligerswerkplekken voor nieuwkomers zijn altijd welkom. Texelse organisaties en bedrijven die op deze wijze een bijdrage willen leveren aan de inburgeringstrajecten van nieuwe Texelaars zijn welkom om met de gemeente hierover contact op te nemen.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over inburgeren in Nederland

fotobijschrift: van links naar rechts: Eric Moester (Regiomanager Vluchtelingenwerk Nederland), Jacco Mokveld, (directeur de Bolder), Liz Pelupessy (gemeentelijk projectleider Inburgering), Mart Stel (directeur Texels Welzijn) en Remko van de Belt (wethouder sociaal domein) ondertekenden het samenwerkingsverband “Inburgeren op Texel” .