Terug naar het overzicht

Rommelpot krijgt verbreed fietspad en eenrichtingsweg, deel Rozendijk fietsvriendelijk

De Rommelpot bij Den Hoorn krijgt een verbreed fietspad voor tweerichtings fietsverkeer, de naastliggende weg verandert in eenrichtingsverkeer. Daartoe besloot het college van burgemeester en wethouders, mede op basis van de reacties van Hoornders en direct belanghebbenden. Op suggestie van hen, komt er ook een wandelpad naast het fietspad. In de winter van 2023/2024 starten de werkzaamheden. De Rozendijk tussen de Bakkenweg en Jan Ayeweg wordt fietsvriendelijk ingericht.

Eenrichting van zuid naar noord

Het veelvuldig gebruikte fietspad op de Rommelpot wordt verbreed naar 3 meter waardoor fietsverkeer in beide richtingen veilig en duurzaam mogelijk blijft. Het grenzen aan Natura 2000 gebied beperkt meer ruimtegebruik. Dat betekent dat de weg voor gemotoriseerd verkeer eenrichtingsverkeer wordt, van zuid naar noord. Hiertoe wordt binnenkort een verkeersbesluit genomen. Binnen zes weken na publicatie kan hiervoor bezwaar worden gemaakt.

Input Hoornders en direct belanghebbenden

Het besluit van het college is mede tot stand gekomen op basis van de reacties van Hoornders en direct belanghebbenden zoals ondernemers, aanwonende en de Fietsersbond Afdeling Texel. Op het platform ‘Texel Spreekt’ (www.texelspreekt.nl) konden Hoornders reageren op drie inrichtingsvarianten. De suggestie van het wandelpad is het resultaat van de input die Hoornders gaven.

Deel Rozendijk fietsvriendelijk

De Rozendijk tussen de Bakkenweg en Jan Ayeweg wordt zodanig ingericht dat fietsers en auto’s de weg gaan delen. Verbreding van het huidig fietspad is niet mogelijk vanwege de ligging in Natura 2000 gebied en de aanwezigheid van grote markante bomen. Veel fietsers rijden ook nu al op de weg daar, mede omdat het fietspad daar erg smal is. Binnenkort wordt hiervoor een verkeersbesluit genomen.
De Rozendijk tussen de Bakkenweg en Fonteinsweg en de Rommelpot tussen Jan Ayeweg en Jan Ayeslag wordt vanwege tweerichtingsverkeer 6 meter (nu 5 meter) breed. De Rozendijk tussen de Fonteinsweg en de Rommelpot blijft 5 meter breed vanwege eenrichtingsverkeer.

Bewoners en Fietsersbond

Ook over deze inrichting is gesproken met direct belanghebbenden. Bewoners en Fietsersbond geven de voorkeur aan een inrichting voor bestemmingsverkeer voor de Rozendijk tussen de Bakkenweg en Jan Ayeweg. Vanwege de positieve ervaringen met de fietsvriendelijke inrichting op de Randweg en de huidige situatie is besloten voor een fietsvriendelijke inrichting.