Terug naar het overzicht

Rioolwerkzaamheden op Oost

Maandag 13 februari jl. is de Texelse Aannemingscombinatie (TAC) gestart met rioolwerkzaamheden op Oost. Het asfalt en de funderingslaag eronder worden verwijderd. Firma Duinker vernieuwt in opdracht van Liander de stroomkabel naar een nieuw trafostation. Na de rioolwerkzaamheden worden de wegen op Oost verhard met gebakken straatstenen. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden begin oktober afgerond. Zie de digitale kaart met wegwerkzaamheden.