Terug naar het overzicht

Oplevering 7 kilometer fietspad rond De Koog

De fietspaden langs de Boodtlaan, Ruijslaan, Californiëweg, Randweg en de toegangswegen naar paal 15 en 17 zijn afgelopen winter gereconstrueerd. De werkzaamheden zijn in november 2021 gestart en deze fietspaden kunnen nu, bij aanvang van het drukke seizoen, in gebruik worden genomen. Maandag werd de oplevering van de fietspaden gevierd op de t-splitsing Ruijslaan-Californiëweg-Randweg.

Clusters

De gemeenteraad besloot in 2020 het beheer en onderhoud van de fietspaden van Staatsbosbeheer over te nemen. Verspreid over vier jaar – in zogenoemde ‘clusters’ – wordt ruim 30 kilometer fietspad uitgevoerd in duurzaam beton en waar mogelijk verbreed.

Als eerste cluster werd in de winter van 2020-2021 onder meer het fietspad door de Eierlandse Duinen gereconstrueerd. Nu is het tweede cluster klaar. De voorbereidingen voor 2022-2023 zijn vrijwel afgerond. In dit cluster wordt het fietspad langs de Randweg aangepakt, evenals de fietspaden langs de Rozendijk, Botgrasweg evenals het fietspad tussen de Mokweg en Stolpweg.

Wat geen onderdeel uitmaakt van dit cluster, is de eventuele verharding van het officieuze fietspad Monnikenweg. Dit idee wordt wellicht onderdeel van een nadere studie, omdat verbreding van fietspaden in die omgeving niet mogelijk is vanwege de ligging in Natura 2000-gebied. Hierover wordt dan eerst gesproken met de betrokkenen en de gemeenteraad.

Fietseiland

Texel wil met de reconstructie van de fietspaden haar status als fietseiland benadrukken, door het fietspadennet duurzaam en veilig te maken en af te stemmen op het hedendaagse snellere en bredere fietsverkeer. Realisatie van deze werkzaamheden is mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage van Provincie Noord-Holland en Stichting Toeristisch Investeringsfonds (STIFT).