Terug naar het overzicht

onthopt

dr. buzzer heeft gesproken
de patiënt is terminaal
zoveel haltes zoveel
passagiers is abnormaal

we hebben te begrijpen
dat van al dat stoppen
alles steeds maar later wordt
waarom willen we toch hoppen

laat toch varen die ideeën
van ergens moeten zijn
wees een uurtje later doe
een powernap of leer latijn

er is geen ontsnappen aan
jullie hoppen op de losse maat
van het motto wij zijn overal
en stoppen nergens of te laat

roop 290818