Terug naar het overzicht

Maximaal 60 km op wegen ten oosten van de Pontweg

Vanaf vandaag, 14 juni 2021, geldt op alle Texelse wegen ten oosten van de Pontweg een maximumsnelheid van 60 km per uur. Door de snelheid te verlagen, wil de gemeente de verkeersveiligheid verhogen op de wegen in het buitengebied. De maximumsnelheid van 60 km/u sluit aan bij de inrichting van de weg – die is relatief smal- en het profiel van de weg. De maatregel is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de Texelse wegen te verbeteren.

Gefaseerde invoering van maximum snelheid

Momenteel wordt de reconstructie van de Postweg voorbereid. Vanaf het moment dat de reconstructie klaar is, geldt hier ook maximaal 60 km per uur. Nu is dat nog 80 km/u. In 2023 wordt de 60 km-maatregel ook ingevoerd op de wegen in het buitengebied ten westen van de Pontweg, tussen Den Burg en Den Hoorn. Op het kaartje staan de verschillende geplande fases aangegeven.

Meer informatie over wegwerkzaamheden, het Beheerplan Wegen en de mobiliteitsvisie? Ga naar www.texel.nl/werk-in-uitvoering.