Terug naar het overzicht

Maaien bermen van start

Dros Grondverzet start komende week in opdracht van de gemeente Texel met de eerste maaironde van de bermen over het hele eiland. De gemeente beheert 430 kilometer bermen. Door de eerste maaironde in half juni uit te voeren, bereiken we de meest ideale omstandigheden voor flora en fauna.

Ideale omstandigheden

De bloemen en grassoorten in de bermen staan momenteel mooi in bloei. Dat is goed voor de bijen, andere insecten en inheemse diersoorten. De ideale omstandigheden bereiken we door de bermen te maaien en het maaisel een week later af te voeren. Een schrale bodem zorgt namelijk voor meer bloeiende plantensoorten. Waar maaisel blijft liggen, nemen stikstofminnende planten zoals brandnetel, braam en ridderzuring het al snel over. Die zijn veel minder interessant voor bijzondere insectensoorten. Later maaien zorgt er eveneens voor dat dominante soorten de overhand nemen.

Tuinwallen nemen het over

Onze bermen zijn voor veel dieren een belangrijke verblijfs- en voedselplaats. Daarnaast zijn het ook ‘ecologische snelwegen’ voor inheemse diersoorten, die zich zo tussen natuurgebieden verplaatsen. Om hen nog voldoende beschutting te bieden, worden de tuinwallen nog niet: die nemen nu de functie van verblijfs- en voedselplaats over.

Vooruitlopend op de eerste maaironde zijn de overzichtshoeken, in verband met de verkeersveiligheid, al wel gemaaid. Na de komende bloei moet, vóór het baggeren van de sloten, de tweede maaibeurt van de bermen plaatsvinden. Dit is meestal in september.

Zelf bijdragen aan biodiversiteit

Om Texel als biodiverse parel te behouden, kunt u ook helpen. Ten eerste door de berm voor uw huis niet te maaien, maar ook door uw tuin groen te houden en een deel van uw gazon minder te maaien. Zo houden we Texel groen en helpen we flora en fauna.