Terug naar het overzicht

Klimaatcampagne WatZr van start met verspreiding van duizenden bloemzaadjes

Met het verspreiden van duizenden bloemzaadbommetjes in 28 gemeenten in Noord-Holland is vandaag, 4 juni 2021, de WatZr-campagne gelanceerd. De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen: een samenwerking van 28 gemeenten in Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland. Het doel is inwoners aan te zetten tot watZrs: kleine, simpele acties in en om het huis die opgeteld het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress verminderen en bijdragen aan een duurzame waterketen. Ook de gemeente Texel voert campagne. Wethouder Kooiman verspreidde hiervoor symbolisch bloemzaad langs de berm van de pas vernieuwde Akenbuurt.

Kleine acties tegen klimaatverandering

Een verdroogde tuin, ondergelopen kelders en een overstromend riool: allemaal gevolgen die we regelmatig ervaren door steeds extremere weersomstandigheden. Gemeenten, het waterschap en PWN nemen maatregelen om dit tegen te gaan. Naast deze inzet is ook bewustwording en actie van de inwoners zelf nodig, want veel van het versteend gebied is privaat terrein. Daarom roept Samen blauwgroen op tot het nemen van watZrs: kleine en simpele acties om het huis of in de straat die bijdragen aan het verminderen van de hittestress, wateroverlast en watertekort én aan een duurzame waterketen. Om hier meer aandacht voor te vragen en om bewoners te stimuleren in actie te komen is de WatZr-campagne vandaag gestart. Het komende jaar worden binnen de campagne vier thema’s onder de aandacht gebracht: de campagne start met hittestress en droogte, en vervolgens is er aandacht voor de thema’s wateroverlast, schoon riool en tijd voor de tuin.

Wethouder Edo Kooiman: “We krijgen steeds meer te maken met extreem weer: hitte, langdurige droogte en wateroverlast. De gevolgen merken we allemaal: een droog gazon, overlopend riool of bomen die omwaaien door noodweer. De gemeente Texel neemt al veel maatregelen zoals het langer vasthouden van regenwater, aanbieden van een gescheiden rioolsysteem waardoor o.a. het grondwater op peil blijft. Maar ook door het aanleggen van graskeien en het graven van wadi’s (een ondiepe plek waarin regenwater blijft staan) bij nieuwbouwprojecten. We kunnen dit als gemeente natuurlijk niet alleen. Inwoners kunnen ook veel doen. Deze campagne helpt inwoners door het delen van kennis, het geven van tips en door te inspireren. We willen zoveel mogelijk watZrs in de gemeente, want iedere kleine actie, een watZr, draagt écht bij aan het tegengaan van deze gevolgen.

Een watZr

Een watZr kan van alles zijn: bijvoorbeeld één tegel vervangen door een plantje, of de emmers buiten zetten omdat het vanmiddag hard gaat regenen en volgende week droog is, of het gebruik van een gieter in plaats van een tuinslang op warme dagen.

De campagne bestaat uit een website: www.watzr.nl met informatie, inspiratie en tips. Ook is er een toolkit met daarin campagnemateriaal om aan de slag te gaan als watZr.

Over Samen blauwgroen

De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen: een samenwerking van 28 gemeenten in Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland.