Terug naar het overzicht

Jaarplan Openbare Ruimte

‘Uniformiteit waar het kan, bijzonder waar het moet’

De gemeente heeft het Jaarplan Openbare Ruimte (JOR) voor 2022 gepubliceerd. In dit plan staat een korte omschrijving van de projecten in de openbare ruimte waarvan de gemeente de ambitie heeft deze komend jaar voor te breiden of uit te voeren.

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Het doel is deze schoon, heel en veilig te houden. Voor de inrichting wordt uitgegaan van het principe ‘Uniformiteit waar het kan, bijzonder waar het moet’. ​Dit geldt voor de keuze van verharding, straatmeubilair en verlichting. Wat betreft beplanting wordt gekozen voor soorten die bijdragen aan het vergroten van de diversiteit, educatieve waarde, speelwaarde, sierwaarde en het opvangen van fijnstof.

Alle veranderingen die de gemeente doorvoert, moeten voor verbetering zorgen. Zodat dat de openbare ruimte mooier, bruikbaarder, klimaatadaptiever, passender bij de identiteit van het dorp, beheer(s)baarder, veiliger en/of waardevoller wordt, uiteraard vanuit het perspectief van de Texelse kernwaarden.

Prioriteit in 2022

Zo is op Oost de riolering dringend aan vervanging toe. Tegelijkertijd wordt de verharding aangepakt, zodat deze beter bij het karakter van de buurtschap past. Meer groen gaat ervoor zorgen dat meer water opgevangen kan worden. De reeds aanwezige tuinwallen versterken de structuur van Oost. Verder hebben de projecten Trompstraat, Boodtlaan, Hogereind en Schilderend in 2022 de prioriteit. Meer over de projecten die voor 2022 op de rol staan is te lezen in het jaarplan (pdf).

Naast de projecten worden ook onderhoudsprogramma’s uitgevoerd en opgesteld. Deze vormen de basis van het cyclisch beheer, zoals bermbeheer, tuinwallenbeheer en klein plantsoenenonderhoud.