Terug naar het overzicht

Informatieavond Woningbouw Den Hoorn

Op maandagavond 21 november is er een informatieavond in dorpshuis De Waldhoorn. Op de locatie van de Jan Drijverschool worden 32 woningen gerealiseerd, waarvan 20 sociale huurwoningen. De woningen bestaan uit 8 rijwoningen, 16 rug-aan-rugwoningen en 8 smalle rijwoningen.

Medewerkers van de gemeente en Woontij informeren u over de stand van zaken en het proces van deze woningbouw. Vervolgens is er gelegenheid om met medewerkers van de gemeente in gesprek te gaan en vragen te stellen. De mogelijkheid om u in te schrijven voor een woning, volgt op een later moment. Iedereen is welkom. Graag aanmelden via www.texelspreekt.nl/woningbouwdenhoorn of met onderstaande QR-code.

18:45 uur Inloop
19:00 – 19:45 uur Presentatie Gemeente en Woontij
19:45 – 20:30 uur Tafelgesprekken