Terug naar het overzicht

Grondwater op peil door waterberging en grotere duikers

De Texelse AannemingsCombinatie (TAC) werkt momenteel in opdracht van de gemeente aan het vervangen van elf ‘duikers’, verspreid over het eiland. Duikers verbinden sloten met elkaar, onder een weg door. Het werk gebeurt vooruitlopend op wegwerkzaamheden die in de komende jaren plaatsvinden op deze locaties. Ruud Mets houdt zich binnen de gemeente bezig met riolering en water en legt uit waarom nieuwe duikers nodig zijn.

“Zoals afgelopen zomer wederom duidelijk werd, hebben we steeds vaker te maken met periodes van extreme droogte of juist hevige regenval. Grotere duikers kunnen dit water sneller verwerken, zodat het grondwaterpeil niet te hoog wordt of sloten buiten hun oevers treden”, vertelt Ruud.

Op Texel houden

De sloten op het eiland waren er tot voor kort op ingericht om het water zo snel mogelijk van het eiland af te voeren. Tegenwoordig doet de gemeente, in samenwerking met onder meer LTO en het hoogheemraadschap, er juist alles aan om water langer op Texel te houden. “Vanwege die langere droge periodes, is het zaak om zoet water, wanneer het valt, langer op het eiland te houden: droogte is niet goed voor de bodemstructuur”, vertelt Ruud. “Nu zijn de waterwegen zo ingericht dat het water in een slingerende beweging – oost naar west – richting de gemalen gestuurd wordt. Meer oppervlakte om water op te vangen en vast te houden, dus. Enkele jaren geleden zijn we bij het werk aan de Postweg begonnen met deze nieuwe inrichting.”

Samenwerken

De locaties waar de duikers nu vervangen worden, is niet uit de lucht gegrepen: als de gemeentelijke wegbeheerder de planning voor het onderhoud aan wegen af heeft, gaat Ruud na of de duikers onder deze wegen aan vervanging toe zijn. “Deze samenwerking is belangrijk”, vertelt Ruud. “Het zou zonde zijn als we een pas aangelegde weg weer moeten openbreken.” Of en waar een grotere duiker daadwerkelijk nodig is, wordt vervolgens samen met het hoogheemraadschap besloten.

Hoe kun je zelf regenwater opvangen?

Regenwater langer vasthouden is ook op eigen terrein een goed idee. Bijvoorbeeld om de tuin te sproeien. De goedkoopste en makkelijkste oplossing om zelf water langer vast te houden, is het plaatsen van een regenton. Water infiltreren middels bijvoorbeeld infiltratiekratten, is ook een mooie optie om regenwater te kunnen hergebruiken. De tuin vergroenen is altijd goed: zo zakt het regenwater in de grond en wordt het niet afgevoerd via het riool.

Meer informatie

Alle informatie over actuele of toekomstige wegwerkzaamheden vind je op www.texel.nl/werkaandeweg; meer over klimaatadaptatie op www.texel.nl/klimaatadaptatie. Of laat je informeren bij de stand van de gemeente Texel tijdens Woonbeurs Texel op zondag 6 november in Evenementenhal Texel.