Terug naar het overzicht

Grenzeloos samenwerken voor kinderen en jongeren

Onderwijs en zorg op Texel maken gezamenlijke agenda

Texelse organisaties en de gemeente hebben een nieuwe manier van samenwerken afgesproken waardoor kinderen en jongeren sneller het onderwijs en de zorg krijgen die ze nodig hebben: op maat en dichtbij huis. De afspraken staan in de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg, die 1 februari van kracht werd. Wethouder Remko van de Belt: “Geen kind onnodig naar de overkant voor onderwijs en ondersteuning, dat is een diepe wens van ons allemaal. Samen kunnen we dat mogelijk maken.”

Veel partijen zijn betrokken bij de Texelse Agenda Onderwijs en Zorg: de gemeente, kinderopvang, scholen, jeugdhulp en andere maatschappelijke organisaties. Het vernieuwende zit er vooral in dat de partijen ervoor kiezen om vanuit vertrouwen samen te werken. “We gaan eerst doen wat nodig is voor een kind, daarna kijken we onderling hoe we het regelen en betalen”, zegt Jan Bot van Kopwerk, het bestuur waar zeven van de acht Texelse basisscholen bij horen.

Samen kijken

Ook nieuw is dat de organisaties samen kijken wat een kind of jongere nodig heeft, zegt Carin Doodeman van Sarkon, het bestuur van de Jozefschool. “We hebben daar vanuit onze verschillende deskundigheden allemaal een beeld bij. Die beelden brengen we samen waardoor we breder kijken: wat heeft deze jongere nodig om straks een gelukkige burger te worden?”

Ook vóór de nieuwe afspraken stonden de behoeften van kinderen en jongeren voorop. “Maar soms deden we waardevolle dingen náást elkaar”, zegt Ton Jong van Stichting Samenwerkingsschool, het bestuur voor speciaal onderwijs. “Nu doen we het samen en dan kun je elkaar versterken.”

Drie programmalijnen

Voortaan krijgen alle bestaande en nieuwe activiteiten voor onderwijs en zorg op Texel een plek binnen drie ‘programmalijnen’. De eerste lijn is ‘Zorg dicht bij de school’: dat is alles wat er over de grenzen van de organisaties heen gebeurt om kinderen en jongeren te helpen voordat er in hun ontwikkeling problemen ontstaan. De tweede is ‘Doorlopende ontwikkellijnen en arrangementen’. In die lijn zit alles wat er gebeurt om gezamenlijke inspanningen van de organisaties vloeiend te laten verlopen. De derde lijn heet ‘Budgetten samen brengen’ en die lijn maakt het ook financieel mogelijk om over organisatiegrenzen heen samen te werken. Dit alles sluit aan bij een vergelijkbare agenda die voor de hele regio is gemaakt: de regionale agenda onderwijs en zorg.

Typisch Texels

Op veel plekken in het land bestaan dergelijke agenda’s. “Maar als het érgens kan werken, dan op Texel”, zegt Remko van de Belt, wethouder sociaal domein. “We hebben een kleine gemeente, maar één middelbare school en korte lijntjes waardoor mensen elkaar kennen. Bovenal hebben we een gedeelde waarde: geen kind op Texel mag tussen wal en schip vallen.” ‘Grenzeloos samenwerken’ is de enige manier waarop dat kan. “Op een eiland zijn niet binnen een straal van 10 kilometer alle voorzieningen voorhanden”, zegt Corrie Setz, rector-bestuurder van OSG De Hogeberg. “Als wij willen dat geen enkele jongere een uitzondering is, dat niemand naar de overkant hoeft, dan moeten we samen maatwerk organiseren. Dat doen we met deze agenda.”

Gezond en veilig opgroeien

Nu de agenda er ligt, komt het op de uitvoering aan. Remko van de Belt heeft daar alle vertrouwen in en voorziet zelfs uitbreiding van de samenwerking. “Voor mij is dit de opmaat naar een lokale beweging, een Coalitie gezond en veilig opgroeien op Texel.”