Terug naar het overzicht

Feestelijke opening vernieuwde Postweg

In aanwezigheid van een flink aantal buurtbewoners werd woensdag 8 juni in Boutique Hotel Texel de vernieuwde Postweg officieel in gebruik genomen. Het opgeknapte deel tussen de rotonde Ruigendijk en (een stukje voorbij) de Slufterweg was al op 16 mei opengesteld voor verkeer, maar nu volgde de feestelijke opening.

Cees Hooijschuur, die dinsdag 7 juni tijdens de raadsvergadering werd benoemd als wethouder, verrichtte zijn eerste officiële handeling. Lovende woorden had Hooijschuur voor het uitgevoerde werk, de samenwerking tussen aannemer, gemeente en nutsbedrijven en het omgevingsmanagement van Boskalis. Ook projectleider Piet Conijn memoreerde dat het niet altijd makkelijk was en dat er soms stevige gesprekken met omwonenden nodig waren om het werk vlot te trekken, maar dat dit in goede harmonie verliep. In de zeven maanden die het werk heeft geduurd, werd de weg verbreed, de fundering vernieuwd volgens een innovatief, duurzaam procedé en werden nieuwe asfaltlagen aangebracht. Ook het fietspad onderging een metamorfose en kreeg mooi nieuw asfalt in zandkleur.

‘Overlast? Welnee!’

De aanwezige bewoners zijn blij met de opgeknapte weg en vooral dat die na zo’n lange tijd weer open is. De mate waarin zij overlast hebben ervaren, verschilde van persoon tot persoon. ‘Overlast? Welnee, Je kon er als bewoner toch altijd langs? Dat ging prima’, aldus een van de aanwezigen. Anderen hadden meer moeite met de werkzaamheden, maar waren wel overtuigd van nut en noodzaak. Vooraf had de gemeente Texel hoog ingezet op het omgevingsmanagement: de aannemer die het werk zou gaan uitvoeren, moest zorgen voor o.m. goede contacten met de bewoners en bereikbaar zijn voor vragen en klachten. Conijn: ‘Dat is door Boskalis uitstekend opgepakt. Er zijn heel weinig klachten geweest en problemen werden snel opgelost.’ Tijdens de feestelijke ingebruikstelling behandelde hij zelf nog een ‘klacht’ vanuit De Cocksdorp. ‘Ik kreeg al het verwijt vanuit De Cocksdorp dat die niet zijn uitgenodigd voor dit feestje. Dat maken we goed bij de oplevering van het laatste deel. Dan doen we gewoon weer een feestje.’

Werk hervat in oktober

Het laatste deel van de Postweg, vanaf de Slufterweg tot en met een deel van de Vuurtorenweg, wordt komend najaar aangepakt. Na het toeristisch seizoen hervat Boskalis de werkzaamheden en wordt ook dit stuk Postweg, dat eveneens in slechte staat verkeert, aangepakt.

Inloopbijeenkomst omwonenden

Binnenkort wordt op opwegnaarnoord.nl – nadat de gemeenteraad is geïnformeerd – een animatie geplaatst waarin is weergegeven hoe het laatste traject eruit komt te zien. Eind augustus vindt een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en inwoners uit De Cocksdorp,  over de aanpak en de planning van de werkzaamheden.

Foto: projectleider Piet Conijn en wethouder Cees Hooijschuur tijdens de feestelijke opening.