Terug naar het overzicht

Emmalaan in juni weer open

De werkzaamheden aan de Emmalaan zijn bijna afgerond. De verwachting is dat op vrijdag 9 juni de weg weer open is en de nieuwe vrij liggende fietspaden en autoweg toegankelijk zijn voor het verkeer. Dit is enkele weken later dan gepland. Dit heeft onder andere te maken met tegenvallende weersomstandigheden, het toevoegen van een middenberm ter hoogte van het parkeerterrein bij Deuce en schaarste aan personeel.

Planning

De aanleg van de vrij liggende fietspaden en de autoweg vordert. De oversteek bij de Haffelderweg is al opengesteld, zodat de route naar de scholen toegankelijk is. Op 9 juni gaat de gehele Emmalaan weer open voor verkeer. Na openstelling van de weg voert de Texelse aannemingscombinatie nog afrondende werkzaamheden uit. Deze hebben geen tot weinig impact voor het verkeer.

Behoud bomen en groen

In de nieuwe situatie is de berm aan de noordkant (de kant van de voormalige ijsbaan) behouden. De berm in het middengedeelte is verwijderd, om ruimte te maken voor de autoweg. De bomen die in het midden van de Emmalaan stonden, zijn verplant aan de noordkant van de weg.