Terug naar het overzicht

Denkt u mee over het profiel van de nieuwe burgemeester?

Over een aantal maanden neemt onze burgemeester Michiel Uitdehaag afscheid van de gemeente Texel. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe burgemeester voor ons eiland. De gemeenteraad vindt uw mening hierin belangrijk. Dus helpt u mee? Dat kan eenvoudig door het invullen van een korte vragenlijst. 

Meedoen 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Hiermee maakt u uw ideale profiel voor een nieuw te benoemen burgemeester. Meedoen kan tussen 10 maart en 20 maart 2023. Dat kan online via www.mijnburgemeestertexel.nl. Vindt u het fijner een papieren versie in te vullen? In de Texelse Courant van vrijdag 10 maart en in de Texel dit Weekend van donderdag 16 maart is de vragenlijst opgenomen. Daarnaast kunt u ook een papieren vragenlijst afhalen bij het gemeentehuis. De ingevulde vragenlijst kunt u afgeven aan de Publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen naar:

De gemeenteraad van Texel
T.a.v. griffier
Postbus 200
1790 AE Den Burg

En dan? 

De antwoorden op de vragenlijst gebruiken we om een profielschets op te stellen. Ook de gemeenteraad en het college geven aan wat er in de profielschets moet staan. Op basis van de profielschets worden passende kandidaten verleid om te solliciteren. Uw stem telt dus mee. 

Vragen?  

Vragen over www.mijnburgemeestertexel.nl kunt u e-mailen naar hallo@citisens.nl of u belt naar 030-2334131. Dit zijn de mensen die de resultaten van de enquête verwerken.

Heeft u vragen over het proces ‘nieuwe burgemeester voor Texel’? Neem dan contact op met de griffier mevrouw M. de Porto via 06-55270468 of griffier@texel.nl.