Terug naar het overzicht

Compensatie meerkosten energie maatschappelijke organisaties

Bent u een niet-commerciële maatschappelijke, culturele en/of sportorganisatie met een eigen accommodatie in de gemeente Texel? Of huurt u een accommodatie voor het aanbieden van uw maatschappelijke, culturele en/of sportactiviteiten in de gemeente Texel? Heeft uw organisatie te maken gehad met een stijging van de kosten van energie en heeft u een eigen energieaansluiting/(tussen)meter?

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een eenmalige compensatie van de meerkosten van energie (gas en elektra) voor de jaren 2022 en 2023.

Budget en verdeling

Met de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds informeert het Rijk de gemeenten welke gelden zij hiervoor in kunnen zetten. Het college van burgemeester en wethouders zal daarna een voorstel tot verdeling voorbereiden en aan de gemeenteraad voorleggen.

Per accommodatie/vestiging wordt een bedrag beschikbaar gesteld. Er zijn hiervoor drie categorieën aangewezen:
1) Grotere instellingen/maatschappelijke partners en organisaties in de collectieve sector met een eigen accommodatie zoals KopGroep Bibliotheken, Texels Museum en de Bolder;
2) Dorpshuizen;
3) Overige maatschappelijke, culturele en/of sportorganisaties.

Voor de instellingen van categorie 2 en categorie 3 worden vaste bedragen bepaald. Bij de instellingen van categorie 1 kijken we naar de werkelijke kosten en financiële situatie en positie van de instelling. Indien nodig, dan vragen wij u om nadere informatie/gegevens aan te leveren.

Procedure en deadline

Heeft uw organisatie te maken gehad met een stijging van de kosten van energie in 2022 en 2023? Staat uw organisatie (nog) niet op onderstaande lijst en denkt u wel voor de compensatie in aanmerking te komen?

Meld uw organisatie dan aan via onderstaand online formulier. Doe dit vóór 1 juni 2023.

Wist u dat?

Graag maken we ook gebruik van de gelegenheid om organisaties te wijzen op de regeling ‘Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb’ (TEK) van het rijk. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet (2022) bedragen én die voldoen aan de voorwaarden van de regeling mogen ook aanvragen. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl > TEK.

Categorie 1 instellingen:

Stichting KopGroep Bibliotheken
Stichting Texels Museum
Leer- en werkbedrijf De Bolder

Categorie 2 instellingen:

Dorpshuis ’t Skiltje
Dorpshuis De Hof
Dorpshuis ’t Eierlandsche Huis
Dorpshuis De Waldhoorn
Dorpshuis De Bijenkorf
Dorpshuis De Wielewaal

Categorie 3 instellingen:

Stichting Texels Welzijn
Cultuurhistorisch museum Texel (Waelstee)
Stichting Lokale Omroep Texel (Radio Texel)
Historische Vereniging Texel
Scouting Texel
KTF
Stichting Broodnodig (Voedselbank)
KSV KOTEX (Kinderboerderij)
Jeu de Boulesclub Den Burg
Paardensportvereniging Texel
Voetbalvereniging Texel’94
Sportvereniging De Koog
Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn
Tennisvereniging Oosterend
Atletiekvereniging
KNRM Texel