Terug naar het overzicht

Brief burgemeesters NHN: crisisopvang asielzoekers

De burgemeesters van de gemeenten binnen het gebied van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord hebben gezamenlijk een brief verzonden aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De minister doet een beroep op de veiligheidsregio’s om de komende periode te voorzien in 150 plekken crisisnoodopvang voor asielzoekers, voor een periode van 2 weken per regio.

In de brief geven de burgemeesters aan dat op dit moment zij echter een sterke voorkeur hebben voor het versneld huisvesten van statushouders. Dit als een alternatieve duurzamere oplossing.

Burgemeester Uitdehaag: “Door onze reguliere taakstelling vroeger in het jaar dus – versneld te laten plaatsvinden – komt er ruimte bij de asielzoekerscentra voor de doorstroom van vluchtelingen uit Ter Apel. Op Texel kunnen we deze taakstelling (2022) – zoals eerder gecommuniceerd – realiseren door huisvesting van deze statushouders (die recht hebben op verblijf) in de chalets die Woontij achter de Zandkoog plaatst.”