Terug naar het overzicht

Boete voor autoverkeer op fietspad Zanddijk

Autoverkeer dat gebruik maakt van het (nieuwe) fietspad vanaf de Muyweg richting de Koog wordt vanaf heden direct beboet. Het nieuwe fietspad wordt momenteel door veel automobilisten als snelle omleidingsweg gebruikt nu de Postweg gedeeltelijk afgesloten is. Dit levert naast veel overlast ook gevaarlijke situaties op voor fietsers

Door de werkzaamheden aan de Postweg is het kruispunt met de Muyweg tijdelijk afgesloten. Daarom is een tijdelijke omleiding ingesteld voor bewoners aldaar en bestemmingsverkeer van en naar de Muyweg. Zowel bewoners als bestemmingsverkeer met een ontheffing mogen tijdelijk gebruik maken van de vorig jaar tot fietspad omgezette weg (Zanddijk) tussen de Muyweg en de Slufterweg. Bewoners hebben hierover een brief met ontheffing ontvangen.

Het fietspad tussen de Muyweg en de Ruigendijk kan net als in de reguliere situatie alleen door enkele aanwonenden in bezit van een ontheffing gebruikt worden. Doorgaand verkeer dient gebruik te maken van de omleiding via de Hoofdweg (zie www.opwegnaarnoord.nl).  Doorgaand verkeer zonder ontheffing dat toch gebruik maakt van het fietspad tussen de Slufterweg en de Ruigendijk wordt vanaf heden direct beboet. De afsluiting Muyweg-Postweg wordt aan het eind van week 8 of begin week 9 weer opengesteld voor verkeer.