Terug naar het overzicht

Bouwrijp maken terrein voormalige Kompasschool gestart, nog één kavel beschikbaar

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op de locatie van de voormalige Kompasschool – op de hoek van de Molenstraat en de Beatrixlaan in Den Burg – komen 11 woningen die worden gebouwd via een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een vorm van projectontwikkeling waarbij de toekomstige bewoners samen opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

Via loting zijn inmiddels 10 bouwkavels toegewezen aan de toekomstige CPO-leden. Er is nog één kavel beschikbaar. Heeft u interesse? Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht bij Kortekaas & Kooijman makelaars en taxateurs.

Bouwrijp maken gestart

Voordat de woningen gebouwd kunnen worden, maakt de gemeente het terrein bouwrijp. Het wordt opgeschoond, er wordt riolering aangelegd en het gebied wordt geschikt gemaakt voor woningbouw. Deze werkzaamheden zijn gestart op maandag 9 januari 2023 en duren een aantal weken.

Groen

Het groen dat nu aanwezig is op de hoek Molenstraat-Beatrixlaan blijft daar tot de woningen klaar zijn. Na de bouw van de woningen wordt het gebied ingericht met onder andere parkeerplaatsen en nieuw groen. Pas dan wordt de rest van het bestaande groen verwijderd.

Meer weten?

Neem contact op via telefoonnummer 14 0222 of mail naar gemeente@texel.nl.